АКСЕЛЬБАНТЫ

аксельбанты
мн. (ед. аксельбант м.)
aiguillettes, aglets, aiglets
Русско-английский словарь 

АКСЕССУАР →← АКСЕЛЕРАЦИЯ

T: 0.107553985 M: 3 D: 3